شناسه : 812852
بازديد از جاده درحال ساخت جرقوييه به ابركوه

بازديد از جاده درحال ساخت جرقوييه به ابركوه


درتاريخ 29/3/89 شنبه فرماندار محترم شهرستان ابركوه به اتفاق معاون محترم عمراني استانداري
بازديد از جاده درحال ساخت جرقوييه به ابركوه

جناب آقاي مهندس مير سعيدي وآقاي دكتر كامران نماينده محترم مردم اصفهان درمجلس شوراي اسلامي ازبخشهاي مختلف جاده درحال احداث جرقوئيه-ابركوه بازديد به عمل آوردنددراين بازديدمسئولين محترم اظهار داشتند درصورت  تامين قير مورد نياز اين جاده در هفت ماهه آينده به بهره برداري خواهد رسيد.