شناسه : 146056771

اگر بخواهیم پایدار بمانیم مثلث آب و غذا و انرژی را نگه داریم


دکتر جوادیان زاده مدیر کل آب منطقه ای استان در بیست و هشتمین جلسه حفاظت منابع آب شهرستان ابرکوه گفت : اگر بخواهیم پایدار بمانیم مثلث آب و غذا و انرژی را نگه داریم .

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه ، بیست و هشتمین جلسه حفاظت منابع آب شهرستان با حضور دکتر جوادیان زاده مدیر کل مناب آب استان , مهندس طباطبایی مشاور مدیر عامل منابع آب ، محمد کاظمی نسب مروست فرماندار ابرکوه ، علی اکبر اسحاقی معاون سیاسی فرماندار ، محمدعلی اکرمی بخشدار بهمن ، عباس مهری سرپرست بخشداری مرکزی ، مسئولین ادارات و نمایندگان کشاورزان شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد .

مدیر کل منابع آب گفت : گر بخواهیم پایدار بمانیم مثلث آب و غذا و انرژی را نگه داریم .

دکتر جوادیان زاده افزود : باید همه یکدل باشیم و آب و کشاورزی را حفظ کنیم  و این فقط برای منافع خود کشاورزان است .

وی اظهار داشت : برنامه های خاموشی چاههای کشاورزی در  کل کشور متفاوت است . 85 کنتور حجمی چاههای کشاورزی باقی مانده که امید است دست به دست هم بدهیم و جهت نجات منابع آب و جلوگیری از پایین رفتن سطح آب کمک کنیم .

مهندس طباطبایی گفت : جهت حل مشکلات و کمک به سفره های آب زیرزمینی  تلاش شود تا کنتورهای حجمی به طور کامل نصب شود و مدیریت آب به خود کشاورز واگذار شود .

نصب کنتورهای حجمی باقیمانده ، همکاری اداره برق جهت قطع و وصل چاهها ، آبرسانی به واحدهای دامداری و تحویل تانکر آب و ... از مصوبات این جلسه بود .