شناسه : 144991237

ايجاد روحيه نشاط در بين اقشار مختلف جامعه ضرورت دارد


جشنواره فرهنگي و ورزشي بادبادكها در شهرستان ابركوه برگزار مي گردد .

 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري ابركوه ، با حضور معاون سياسي امنيتي فرماندار و تشكلات مردمي و خانه جوان و برخي مسئولين ادارات شهرستان جلسه اي در خصوص برگزاري جشنواره فرهنگي و ورزشي بادبادكها در محل فرمانداري ابركوه برگزار شد .

در اين جلسه معاون سياسي امنيتي فرماندار گفت : طرح جشنواره فرهنگي و ورزشي همگاني با همكاري فرمانداري ، تشكلات مردمي و خانه جوان ، ورزش و جوانان و ادارات مرتبط برگزار مي گردد .

اسحاقي افزود : ايجاد روحيه نشاط در بين اقشار مختلف جامعه در پرتو برگزاري چنين برنامه هايي ضرورت دارد .

وي بر همكاري و حضور همه مديران تاكيد نمود و ارتقاي سطح سلامت و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي را در اجراي چنين برنامه هاي شاد و مفره دانست .

يادآور مي گردد اين جشنواره همزمان با ميلاد فرخنده حضرت رسول اكرم(ص) در محل ورزشگاه شهيد پوراكبري ابركوه برگزار خواهد شد .