شناسه : 608037
خبر کوتاه،

اولین سری از دستگاه های کارخانه کاشی کوثر ابرکوه برای نصب به ابرکوه وارد شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری به نقل از سرپرستی یزد فردا: اولین سری از دستگاه های کارخانه کاشی کوثر ابرکوه برای نصب به ابرکوه وارد شد. مدیر عامل شرکت کاشی کوثر در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: این کارخانه از اردی بهشت ماه سال 91 و ظرف 4 ماه به بهره برداری می رسد. دهقان افزود: این کارخانه سالیانه 24 میلیون متر مربع تولید دارد. به گزارش یزد فردا این کارخانه تنها کارخانه بزرگ صنعتی است که در ابرکوه راه اندازی می شود . شغل اکثر مردم ابرکوه کشاورزی است اما با توجه به خشکسالی های متمادی و کاهش بارندگی بسیاری از خانواده ها دچار مشکل شده و  برخی از خانواده ها و جوانان جویای کار ناگزیر از مهاجرت به شهرهای بزرگ و از جمله یزد و شیراز شده اند
خبر کوتاه،

به گزارش روابط عمومی فرمانداری به نقل از سرپرستی یزد فردا: اولین سری از دستگاه های کارخانه کاشی کوثر ابرکوه برای نصب به ابرکوه وارد شد.مدیر عامل شرکت کاشی کوثر در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: این کارخانه از اردی بهشت ماه سال 91 و ظرف 4 ماه به بهره برداری می رسد.

دهقان افزود: این کارخانه سالیانه 24 میلیون متر مربع تولید دارد.

به گزارش یزد فردا این کارخانه تنها کارخانه بزرگ صنعتی است که در ابرکوه راه اندازی می شود .

شغل اکثر مردم ابرکوه کشاورزی است اما با توجه به خشکسالی های متمادی و کاهش بارندگی بسیاری از خانواده ها دچار مشکل شده و  برخی از خانواده ها و جوانان جویای کار ناگزیر از مهاجرت به شهرهای بزرگ و از جمله یزد و شیراز شده اند