شناسه : 810874
اولین جلسه کلاس آموزشی اعضای شورای اداری شهرستان ابرکوه

اولین جلسه کلاس آموزشی اعضای شورای اداری شهرستان ابرکوه


چهار شنبه مورخ 14/5/1388باموضوع اخلاق مدیریت توسط فرمانداری شهرستان ابرکوه ودرمحل فرمانداری تشکیل گردید.
اولین جلسه کلاس آموزشی اعضای شورای اداری شهرستان ابرکوه
.دراین کلاس ابتدا ضمن خیر مقدم توسط آقای عادل فرماندار شهرستان ابرکوه آقای سید محمد جواد صداقت کشفی مطالبی را با موضوع اخلاق درمدیرت به سمع ونظر حاضرین رساند.