شناسه : 619005
شورای بهداشت شهرستان

اولین جلسه شورای بهداشت شهرستان در سال جدید


در آستانه روز پرستار و هفته سلامت اولین جلسه شورای بهداشت شهرستان با حضور"محمد مهدی عادل"فرماندار در سالن جلسات مرکز بهداشت درمان برگزار شد.
شورای بهداشت شهرستان

در آستانه روز پرستار و هفته سلامت اولین جلسه شورای بهداشت شهرستان با حضور"محمد مهدی عادل"فرماندار در سالن جلسات مرکز بهداشت درمان برگزار شد.

در این جلسه که دستور کار آن از سه بخش:

1-پیگیری مصوبات جلسه قبلی

2-کنترل و پیشگیری سالک

3-تعیین موقعیت و محل احداث ساختمان جدید مرکز بهداشت درمان،

 تشکیل شده بود آقایان مهرزاده شهردار،فلاحدخت رئیس آب و فاضلاب روستایی و دکتر واعظ پور رئیس بیمارستان به فعالیت های انجام شده خود در زمینه صورت جلسه قبلی پرداختند.

در این جلسه نیز گزارشی از عملکرد کنترل و پیشگیری سالک در مناطق مستعد شهرستان به این بیماری در سال قبل ارائه شد.

فرماندار نیز در این جلسه ضمن تبریک سال نو و همچنین تبریک پیشاپیش روز پرستار از مسئولین خواست در راستای نامگذاری سال جدید با عنوان جهاد اقتصادی،برنامه های پیشنهادی در حوزه مربوطه ی خود را ارائه دهند.

در پایان نیز مقرر گردید جلسات شورای بهداشت بصورت مستمر و کوتاه مدت در سال جدید پیگیری شود.