اولین جلسه ستاد اعتکاف شهرستان ابرکوه تشکیل شد
حجت الاسلام پور قیومی رئیس اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه در این جلسه با بیان اینکه در سال قبل 2100 نفر از آقایان و بانوان مومن و مومنه در ایام البیض معتکف شدند بر هر چه با شکوهتر برگزار شدن این سنت حسنه و بهره برداری معنوی از این ایام تاکید نمود