شناسه : 141828445

اولین جلسه رسمی کمیته فنی شورای ترافیک شهرستان ابرکوه


با حضور معاون سیاسی امنیتی فرماندار ، اولین جلسه رسمی کمیته فنی شورای ترافیک شهرستان ابرکوه در فرمانداری تشکیل شد .

 

 

ببه گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه ، با حضور علی اکبر اسحاقی معاون سیاسی امنیتی فرمانداری ابرکوه ، کارشناسان شهرداری ، راهنمایی و رانندگی و راه و   شهرسازی شهرستان ، اولین جلسه رسمی کمیته فنی شورای ترافیک در خصوص یک طرفه کردن خیابان اصلی از چهارراه سرو تا سه راهی امامزاده احمد ابرکوه در فرمانداری تشکیل  شد .در این جلسه مقرر شد گزارش توجیهی آن در شورای ترافیک آتی ارائه شود .