شناسه : 811591
اهالي روستاي "ده عرب" ابرکوه از نعمت گاز شهري بهره مند شدند

اهالي روستاي "ده عرب" ابرکوه از نعمت گاز شهري بهره مند شدند


بخشدار مرکزي ابرکوه گفت: مردم روستاي " ده عرب " اين شهرستان از نعمت گاز بهره مند شدند.
اهالي روستاي "ده عرب" ابرکوه از نعمت گاز شهري بهره مند شدند
سيد ابراهيم حسيني دوست" افزود: جمعيت اين روستا را يکهزار و 400 نفر اعلام کرد و گفت: در اجراي طرح گاز رساني به روستاي ياد شده، 12 کيلومتر شبکه گذاري و 250 علمک نصب و چهار ميليارد ريال از محل اعتبارات سفر هيات دولت هزينه شده است.
بخشدار مرکزي ابرکوه همچنين از شروع عمليات گاز رساني به بيش از 12 روستاي اين منطقه خبر داد.
وي اين روستاها را فراغه ، صفي آباد، رحيم آباد، صادق آباد ، عباس آباد گاشار ، شمس آباد، رئيس آباد ، فيض آباد ، خسرو آباد ، جلال آباد ، بند ميان و روستاهاي شرق ابرکوه بيان کرد.
حسيني دوست گفت: تا يکسال آينده ، مردم اين مناطق نيز از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.