شناسه : 146243748

انعقاد قرار داد دستگاه سی تی اسکن برای بیمارستان ابرکوه


در نشست فرماندار ابرکوه با رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد روند اجرایی مصوبات جلسه شورای سلامت ۲۷ مهر که به حضور استاندار وقت برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه ، نشست فرماندار ابرکوه با دکتر میرجلیلی رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد روند اجرایی مصوبات جلسه شورای سلامت ۲۷ مهر که به حضور استاندار وقت برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه دکتر میر جلیلی از انعقاد قرارداد خرید دستگاه سی تی اسکن برای بیمارستان ابرکوه خبر داد و افزود: این دستگاه تا چنددماه آینده پس از خریداری وارد کشور می شود و بلافاصله  در بیمارستان راه اندازی می شود.

وی همچنین گفت: مرکز بهداشتی درمانی مهردشت هم خدمات خود را بصورت شبانه روزیه ارایه می کند و ساختمان در حال احداث این مرکز هم با اختصاص اعتبار مورد نیاز در حال پیشرفت است.