شناسه : 815177
انجمن کتابخانه ها در ابرکوه

انجمن کتابخانه ها در ابرکوه


عادل فرماندار ابرکوه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی این شهرستان بر هرچه باشکوهتر
انجمن کتابخانه ها در ابرکوه

برگزارشدن برنامه های هفته کتاب دراین شهرستان تاکید نمود.

نواختن زنگ کتاب درمدارس- برگزار ی جشن اهدا کتاب به کتابخانه ی عمومی درروز دوشتبه 24 ابانماه - تجلیل از کتابداران وکتابخوانها ی نمونه درمراسم جشن کتاب برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع کتاب با حضور کودکان و بررسی  راه اندازی کتابخانه نابینایان درابرکوه از مباحث مطرح شده دراین انجمن بود.

درشهرستان ابرکوه 80 نابینا وجود دارد.