شناسه : 810082
انتخاب هیات رئیسه جدید شورا ی اسلامی شهر ابرکوه

انتخاب هیات رئیسه جدید شورا ی اسلامی شهر ابرکوه


هیات رئیسه جدید شورا ی اسلامی شهر ابرکوه انتخاب شدند
انتخاب هیات رئیسه جدید شورا ی اسلامی شهر ابرکوه
طبق قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا پس از گذشت دو سال از فعالیت هیات رئیسه قبلی این شورا   جلسه ای با حضور اعضای شورای اسلامی شهر ابرکوه و نماینده فرماندار تشکیل گردید و با رای مخفی اعضا اقای سید نبی رسولی بمدت یک سال به عنوان رئیس شورای اسلامی این شهر انتخاب گردید.
ناصر زارع دیگر عضو شورا به عنوان نایب این شورا برگزیده شد و از خدمات محمود فلاحزاده و رضا ربانی رئیس و نایب رئیس قبلی این شورا تجلیل گردید .