شناسه : 160851862

انتخاب اعضای هیات اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی بخش مرکزی ابرکوه


اعضای اصلی و علی البدل هیأت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی در بخش مرکزی انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، جلسه تشکیل هیئت اجرایی انتخابات شورای اسلامی روستا ها با حضور محمد حاصلی بخشدار مرکزی و 26 نفر از معتمدين بخش مرکزی در فرمانداری ابرکوه برگزار شد و از بین معتمدین حاضر در این نشست، هفت نفر به عنوان عضو اصلی و پنج نفر به عنوان عضو علی البدل در هیأت اجرایی انتخاب شدند .

بخشدار مرکزی با بیان اینکه این ۳۰ معتمد بعد از تایید صلاحیت هیئت نظارت بخش مرکزی برای شرکت در انتخابات هیئت اجرایی تعیین گردید، اعضای اصلی و علی البدل نیز در پی برگزاری انتخابات بر اساس آرای این ۳۰ نفر انتخاب شدند، که به شرح زیر می باشد:

هفت نفر معتمدین اصلی:

 1. آقای علی سعیدی
 2. آقای جمال زارع
 3. آقای سید ابراهیم حسینی دوست
 4. خانم فهیمه بازاری پور
 5. خانم ندا رنجبر
 6. آقای سعید امید پناه
 7. آقای علی داوری

پنج نفر معتمدین علی البدل:

 1. آقای حمید امیدوار
 2. آقای محمود زارع
 3. آقای احمد کرم نژاد
 4. آقای علی خسروی
 5. آقای حجت رحمانی

لازم به ذکر است که ثبت نام نامزدهای شرکت در انتخابات شورای اسلامی روستاها از ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ به مدت یک هفته  انجام خواهد شد.

انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال ۱۴۰۰ در سراسر كشور برگزار می شود .