شناسه : 611969
فرماندار ابركوه:

انتخابات ابركوه بصورت تمام مكانیزه وبدون هیچ مشكلی درحال برگزاری است


مرحله دوم انتخابات بصورت تمام مكانیزه و بدون هیچ مشكلی با مشاركت مردم همیشه درصحنه ابركوه با درحال برگزاری است .
فرماندار ابركوه:

اسماعیل برزگر زاده در حاشیه بازدید از حوزه انتخاباتی این شهرستان اظهار داشت :مردم هم امروز با حضور گسترده در مرحله دوم انتخابات مجلس بار دیگر عظمت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به رخ جانیان خواهند كشاند.

وی گفت :امروز هم مردم با مشاركت جدی خودشان درمرحله دوم انتخابات برائت از مشركین بر پا كردند و دست رد به سینه دشمنان و بدخواهان زدند.
وی اضافه كرد: مرحله دوم انتخابات در این شهرستان در یك فضای پر نشاط ، سالم و قانونمند و در امنیت كامل درحال برگزاری است .
برزگر زاده با اشاره به اینكه این مرحله انتخابات از حساسیت ویژه ای برخوردار است افزود: مردم با تبعیت از ولایت در این مرحله هم حماسه ای دیگر خلق خواهند نمود و نقشه شوم دشمنان را نقش بر آب خواهند كرد.
رئیس ستاد انتخابات ابركوه تصریح كرد: در مرحله دوم انتخابات آرای مردم این شهرستان بصورت تمام مكانیزه در 43 شعبه سیار و ثابت در حال برگزاری است.
وی ادامه داد: بیش از 900 نفر عوامل اجرائی ، نظارت، بازرسی و تامین امنیت و سلامت برگزاری مرحله دوم انتخابات مشاركت و همكاری دارند.