شناسه : 157479838

امید است که با طرح های مختلف امسال ، ابرکوه پایتخت کتاب ایران شود


معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری در جلسه انجمن کتابخانه های شهرستان اظهار داشت: امید است که با طرح های مختلف امسال ، ابرکوه پایتخت کتاب ایران و یا حداقل جزء 5 شهر برتر باشد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه ، با حضور علی اکبر اسحاقی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری و دیگر اعضا ،جلسه انجمن کتابخانه های شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل شد .
 معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری اظهار داشت: امید است که با طرح های مختلف امسال ، ابرکوه پایتخت کتاب ایران و یا حداقل جزء 5 شهر برتر باشد .
علی اکبر اسحاقی با بیان اینکه ابرکوه از نظر علم و ادب و هنر وضعیت خوبی دارد افزود: مهم این است که در این مورد هدف یابی کنیم و ببینیم به کجا باید برسیم. اگر قرار باشد که ما بخواهیم کار کنیم و در امر کتاب و کتابخوانی موفق باشیم ، باید از خومان شروع کنیم.
وی تصریح کرد:کتاب خواندن باید از دوران بچگی آغاز شود و در کودکان نهادینه شود و در این راستا باید از ظرفیت مادران استفاده کرد و مادران را به کتابخوانی دعوت کنید تا الگوی فرزندان خود شوند.
اسحاقی با تاکید بر ترویج کتابخوانی خاطرنشان کرد:نباید از رویدادهای مهم غافل شویم و بر اساس رویدادهایی ملی و تاریخی در ارتباط با کتاب، به ترویج این فرهنگ بپردازیم.
معاون سیاسی فرماندار اضافه کرد:شبکه مجازی برقراری ارتباط عاطفی اش در حد صفر است. اگر هم ارتباطی برقرار می شود عاطفی نیست بلکه از سر منفعت است. یک منفعتی ایجاب می کند که ارتباط ایجاد شود. لذا باید ارتباط ها به صورت حقیقی و در کنار هم باشد.
وی ادامه داد:باید در انجمن های مختلف و متعدد محلی حضور یابیم و فرهنگ کتابخوانی را ترویج کنیم و گروه ها را پیدا کنیم و از ظرفیت های مختلف استفاده کرد تا ابرکوه پایتخت کتاب شود .
علی اکبر اسحاقی در پایان گفت:استفاده از ظرفیت خیرین و معرفی حوزه کتاب و کتابخوانی به آنها و همکاری با کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان، پایگاه های مقاومت بسیج و ... بسیار قابل اهمیت است.