شناسه : 816097
اموزشیاران نهضت درگلزار شهداي ابركوه

اموزشیاران نهضت درگلزار شهداي ابركوه


بمناسبت هفته سواد اموزی سی نفر از اموزشیاران نهضت سواداموزی ابرکوه با حضور
اموزشیاران نهضت درگلزار شهداي ابركوه

درروضه الشهدای این شهرونثار شاخه های  گل برقبور مطهر شهدا وقرائت زیارت عاشورا با ارمانهای مقدس امام راحل (ره) وشهدای عزیز پیمانی دوباره بستند وبرادامه راه این عزیزان با پیروی از رهنمود ها ی رهبر معظم انقلاب در راه اعتلای نظام مقدس جمهور ی اسلامی تاکید کردند.