شناسه : 144985973

امكانات و تجهيزات شهرستان در جهت مديريت بهتر در زمان وقوع حادثه ساماندهي شود


سومين جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران با هدف اتخاذ تمهيدات لازم جهت حفظ آمادگي و مقابله با خطرات ناشي از سيل و بارندگيهاي زمستانه در محل فرمانداري ابركوه تشكيل شد .

 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري ابركوه ، سومين جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران با هدف اتخاذ تمهيدات لازم جهت حفظ آمادگي و مقابله با خطرات ناشي از سيل و بارندگيهاي زمستانه در محل فرمانداري ابركوه تشكيل شد .

در اين جلسه فرماندار بر ضرورت برنامه ريزي و ساماندهي امكانات و تجهيزات موجود در شهرستان در جهت استفاده و مديريت بهتر در زمان وقوع حادثه تاكيد كرد .

تشكيل كارگروههاي تخصصي به منظور اتخاذ تصميمات كارشناسي در حوزه سيلابهاي تهديد كننده حاشيه ي شهر ها و روستاها و دفع آبهاي سطحي ، ساماندهي و جمع َاوري بانك اطلاعات ماشين آلات راهسازي و تجهيزات امدادي از مهمترين مصوبات اين جلسه بود .