شناسه : 813227
آمريکا و استکبار جهاني با تحريم ايران خودشان را زمين گير مي کنند

آمريکا و استکبار جهاني با تحريم ايران خودشان را زمين گير مي کنند


فرماندار ابرکوه گفت: سياستهاي اعمال شده تحريم عليه جمهوري اسلامي ايران، آمريکا و استکبار جهاني را زمين گير و شکست خورده خواهد کرد.محمد مهدي عادل افزود:
آمريکا و استکبار جهاني با تحريم ايران خودشان را زمين گير مي کنند

کشورهاي استکباري و  اتحاديه اروپا با اعلام تحريم عليه ايران اسلامي تلاش دارند جلو توسعه و رشد علمي ، سياسي ملت بزرگ ايران را بگيرند. وي اظهار داشت: استکبار درراس آنها امريکاي جنايتکار غافل از اين هستند که مردم ايران درس مقاومت و پيروزي در برابر مشکلات و تهديدات دشمنان را در سالهاي اخير از محضر رهبر کبير انقلاب حضرت امام خميني (ره) به خوبي آموخته اند.

فرماندار ابرکوه با بيان اينکه ملت فهيم ايران در 30سال پس از پيروزي انقلاب با پشت سر گذاشتن فراز و نشيبهاي انقلاب و مشکلات دوران جنگ تحميلي و انواع تحريمها، زندگي در شرايط سخت و دشوار را تجربه کرده اند، تصريح کرد: امريکا دشمن شماره يک ايران است و تازماني که دست از شيطنت خود عليه ايران برندارد ماهيت پليد او هر روز بيشتر در دنيا نمايان تر خواهد شد .عادل همچنين گفت: ملت شجاع ايران تحت رهبري هاي شجاعانه حضرت آيت الله العظمي خامنه اي با بي اعتنايي به تهديدات استکبار جهاني ، در حفظ و حراست از دستاوردهاي انقلاب اسلامي تلاش مضاعف خواهند نمود و استکبارو امريکار را مايوس تر و خشمگين تر خواهند کرد.