شناسه : 811304
آقای عادل فرماندار شهرستان ابرکوه از تعدادی پروژه های نیمه تمام درسطح شهر ابرکوه بازدید بعمل آوردند.

آقای عادل فرماندار شهرستان ابرکوه از تعدادی پروژه های نیمه تمام درسطح شهر ابرکوه بازدید بعمل آوردند.


این بازدید درتاریخ 11/7/88وتاکید برتکمیل پروژه های نیمه تمام شد.
آقای عادل فرماندار شهرستان ابرکوه از تعدادی پروژه های نیمه تمام درسطح شهر ابرکوه بازدید بعمل آوردند.
 

اهم پروژه های مورد بازدید به قرار ذیل می باشد.

1 مدرسه شبانه روزی واقع درابرکوه که از مصوبات سفر مقام معظم رهبری،
با اعتباری بالغ بر سیزده میلیارد ریال .

2 پروژه گاز رسانی به ناحیه صنعتی ابرکوه.

3 سا لن ورزشی آموزشکده فنی شریف وتسریع درآغاز احداث خوابگاه این آموزشکده.

4 سالن چند منظوره حوادث فراغه.

همچنین از شرکت تعاونی دام دانه(کارخانه تولید فراورده های خوراک دام) در ناحیه صنعتی ابرکوه ودپوی پرورش ماهی کپور درروستای هروک وماهی قزل آلا در فراغه بازدید بعمل آمد.