شناسه : 812151
آقای عادل فرماندارمحترم شهرستان ابرکوه ایراد نمود:

آقای عادل فرماندارمحترم شهرستان ابرکوه ایراد نمود:


عمليات اجرائي احداث راه آهن يزد – ابرکوه - اقليد به زودی آغاز مي شود.
آقای عادل فرماندارمحترم شهرستان ابرکوه ایراد نمود:
 

" محمد مهدي عادل " افزود: تا پایان اسفند امسال   احداث پروژه راه آهن یزد ابرکوه - اقلید دراین شهرستان آغاز به کار می گردد، وتاکنون  200 ميليارد ريال اعتبار اوليه براي اجراي اين طرح اختصاص يافته است.

ایشان  اظهار داشت: اجراي اين خط ریلی به طول 264کیلومتر علاوه بر تسهیل دررفت وآمد مسافران مشهدالرضا وترانزیت کالا می تواند در توسعه اقتصادي و اجتماعي اين شهرستان نقش موثري داشته باشد. درهمین خصوص جلسه ای با حضور آقای منتظری مشاور محترم  استاندار وهمراهان درمحل فرمانداری ابرکوه تشکیل گردید.