شناسه : 812201
آقاي عادل فرماندار شهرستان ابركوه بمناسبت روز درختکاري گفت :

آقاي عادل فرماندار شهرستان ابركوه بمناسبت روز درختکاري گفت :


راز موفقيت حفظ منابع طبيعي تغيير نگرش هاست .
آقاي عادل فرماندار شهرستان ابركوه بمناسبت روز درختکاري گفت :
 

محمد مهدي عادل  در مراسم روز درخت کاري و هفته منابع طبيعي که درکارخانه درحال احداث  کاشي کوثر ابرکوه باحضور مسئولان وجمعي از بسيجيان برگزار شد ضمن گراميداشت روز درختکاري و تقدير و تشکر ازدست اندرکاران منابع طبيعي ايرادنمود : حسب نقل قول درگذشته هاي نه چندان دور  بين ابرکوه و يزد جنگلهايي ونهرهايي بوده  ولي امروزه بدليل  برداشت بي رويه آبهاي زير زميني  عمق برخي چاههاي ابرکوه  به 300 متر رسيده است . همچنين ايشان بر حفظ منابع طبيعي که نقش اساسي در حيات انسان وطبيعت دارد تاکيد کرد .

درادامه سرپرست اداره منابع طبيعي شهرستان ابرکوه دراين مراسم گفت : در راستاي توسعه فضاي سبز مقدار زيادي نهال بين ادرات ونهادها ومدارس و مردم بطور رايگان توزيع ميشود.محمد مهدي صادقي افزود شهرستان ابرکوه داراي 480هزار هکتارعرصه منابع طبيعي ، 300هزارهکتارعرصه بياباني ، 180هزار هکتارعرصه مراتع 70هزارهکتار فضاي سبز است.