افزایش تولید ماهی در ابرکوه
احمد حسيني خواه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا افزود: در اين شهرستان حدود 500 استخر ذخيره آب کشاورزي علاوه بر افزايش راندمان آبياري در بخش پرورش ماهي هم استفاده مي شود.
وي گفت: امسال با رها سازي 40 هزار ماهي غزل آلا مقدار 10تن ماهي نوع ماهيان گرم آبي توليد شده است و همچنين با رها سازي 13 هزار قطعه بچه ماهي کپور مقدار 30 تن ماهي ساليانه توليد مي شود.
وي بابيان اينکه اين منطقه به دليل گرمي هوا زمينه پرورش ماهيان گرم آبي دارد افزود: بيش از نيمي از ماهيان توليد شده براي فروش به مرکز استان و ساير شهرستان هاي تابعه ارسال مي شود.