شناسه : 157514259

افراد فاقد هرگونه اوراق هویتی پس از تاییدیه جهت تحصیل معرفی شوند


معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار در جلسه امور اتباع خارجی شهرستان گفت: افراد فاقد هرگونه اوراق هویتی پس از تاییدیه اداره کل اتباع جهت تحصیل به آموزش و پرورش معرفی شوند .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه ،با حضور علی اکبر اسحاقی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری ، غلامرضا حیدری معاون فرماندار و دیگر ادارات ، جلسه امور اتباع خارجی شهرستان در محل سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل شد .
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری در این جلسه اظهار داشت :هرگونه مراجعه ای جهت ثبت نام و ادامه تحصیل افراد فاقد هرگونه اوراق هویتی ، پس از دریافت تاییدیه از اداره کل اتباع و ارایه به فرمانداری ،به آموزش و پرورش معرفی می شوند .

علی اکبر اسحاقی تصریح کرد:اداراتی که تا به حال نسبت به ثبت مشخصات افراد غیر بومی ننموده اند ، تا اول مرداد ماه نسبت به ثبت نام اقدام و نتیجه را به فرمانداری اعلام نمایند .