شناسه : 812466
افتتاح نمايشگاه كتاب انديشه مطهر درابركوه

افتتاح نمايشگاه كتاب انديشه مطهر درابركوه


باتوجه به سالروز شهادت استاد قلم وروز معلم نمايشگاه كتابي تحت عنوان انديشه مطهردرتاريخ 12/2/89توسط فرماندار ابركوه افتتاح گرديد .اين نمايشگاه با همت آموزش
افتتاح نمايشگاه كتاب انديشه مطهر درابركوه

پرورش شهرستان وانجمنهاي اسلامي دانش آموزي درمحل مدرسه زينب (س) برگزار واز ساعت 9صبح الي 12وعصرها از ساعت 17الي 20دائر مي باشد . دراين نمايشگاه بيشتر كتابهاي استاد مطهري موجود مي باشد.و موضوعات ديگر كتابهاي اين نمايشگاه سياسي ،فرهنگي وكتابهاي كودك مي باشد.