شناسه : 813062
افتتاح مدرسه معارف اسلامي پسرانه (صدرا) درسال تحصيلي آينده

افتتاح مدرسه معارف اسلامي پسرانه (صدرا) درسال تحصيلي آينده


به گفته آقاي عادل فرماندارشهرستان ابركوه درسال تحصيلي آينده مدرسه معارف اسلامي پسرانه صدرا درابركوه را ه اندازي خواهد شددرجلسه اي كه با حضور امام جمعه محترم
افتتاح مدرسه معارف اسلامي پسرانه (صدرا) درسال تحصيلي آينده

ابركوه جناب حجه الاسلام حسيني وحجه الاسلام كارگر معاون فرهنگي اداره كل تبليغات اسلامي يزدورئيس اداره تبليغات اسلامي ابركوه وفرماندار شهرستان ابركوه درمحل فرمانداري تشكيل گرديد آقاي عادل بيان نمودنداين شهرستان انشالله درسال آينده تحصيلي اولين شهرستاني دراستان يزد مي باشد كه داراي دبيرستان دخترانه وپسرانه صدرا خواهد بود.همچنين ايشان  افزود: قراربراين شد كه شروع به كار اين مدرسه درساختمان استيجاري ايجاد وپيگيريهاي لازم جهت احداث ساختمان اين مدرسه نيز توسط مسئولين مربوطه دردست اقدام مي باشد.