شناسه : 814197
افتتاح ساختمان پاسگاه انتظامي اسفند آباد

افتتاح ساختمان پاسگاه انتظامي اسفند آباد


ساختمان پاسگاه انتظامي اسفند ابادواقع دربخش بهمن با حضور فرماندار محترم ابركوه
افتتاح ساختمان پاسگاه انتظامي اسفند آباد

وسرهنگ بيگي فرمانده نيروي  انتظامي شهرستان وتني چند از مسئولين درتاريخ 13/7/89توسط آقاي عادل افتتاح گرديد