شناسه : 814317
آغاز فعالیت 12 مدرسه قرانی درابرکوه

آغاز فعالیت 12 مدرسه قرانی درابرکوه


رئیس اموزش وپرورش ابرکوه در مراسم اغاز بکار اولین مدرسه قرانی ابرکوه گفت: از
آغاز فعالیت 12 مدرسه قرانی درابرکوه

هفدهم مهرماه 12 مدرسه قرانی در سطح این  شهرستان فعالیت خودرا اغاز خواهند نمود وبیش از دوهزار دانش اموز در سه مقطع تحصیلی هفته ای دو روز در ساعات غیر درسی  از امکانات اموزشی ان بهره مند می شوند.

جاوید خطیبی توسعه گسترش وتعمیق فرهنگ قرانی دربین دانش اموزان را ازاهداف راه اندازی اینگونه مدارس بیان نمود وگفت: تلاش برای انس بیشتر با قران کریم وارتقا سطح اموزش عمومی قران دانش اموزان تقویت بنیه اعتقادی ورفتاری دانش اموزان وغنی سازی اوقات فراغت انان درمقابله با تهاجم فرهنگی  از وظایف مدیران ومربیان مدارس قرانی میباشد.