شناسه : 809927
آغاز عملیات اصلاح و باز سازی شبکه آبرسانی ابرکوه

آغاز عملیات اصلاح و باز سازی شبکه آبرسانی ابرکوه


به گفته سید محسن پور سید مدیر امور آب و فاضلاب ابرکوه
آغاز عملیات اصلاح و باز سازی شبکه آبرسانی ابرکوه

در اجرای این عملیات با 800 میلیون ریال اعتبار دو کیلومتر از شبکه آب رسانی محله های مختلف ابرکوه که لوله های آنها عمری بیش از سی سال داشته به منظور جلوگیری از پرت و هدر رفتن آب و نیز افرایش کیفیت و بهداشت آب در مدت سه ماه با لوله های آزبست و پلی اتیلن به اقطار 63 90 110 و 250 تعویص و اصلاح می گردد .