شناسه : 809717
اعلانات

اعلانات


      سالی که بی ظهور تو تحویل می شود***خود، جشن ماتمیست که تجلیل می شود امسال هم به سفره ی خود کم گذاشتم***سینی که با سلام تو، تکمیل می شود   "سال 92،سال حماسه ی سیاسی و حماسه ی اقتصادی بر همگان مبارک باد"
اعلانات

سالی که بی ظهور تو تحویل می شود***خود، جشن ماتمیست که تجلیل می شود

امسال هم به سفره ی خود کم گذاشتم***سینی که با سلام تو، تکمیل می شود

 "سال 92،سال حماسه ی سیاسی و حماسه ی اقتصادی بر همگان مبارک باد"