شناسه : 809697
اعلانات

اعلانات


امشب سخن ازجان جهان بایدگفت** توصیف رسول(ص) انس و جان باید گفت در  شـــــام  ولادت دو  قــطب عالم ** تبریک به  صــاحب الزمان (عج) باید گفت . . .   خجسته ميلاد پيامبر اكرم ،حضرت محمد مصطفي (ص) بر عموم همشهريان عزيز مبارك
اعلانات

امشب سخن ازجان جهان بایدگفت** توصیف رسول(ص) انس و جان باید گفت

در  شـــــام  ولادت دو  قــطب عالم ** تبریک به  صــاحب الزمان (عج) باید گفت . . .

 

خجسته ميلاد پيامبر اكرم ،حضرت محمد مصطفي (ص) بر عموم همشهريان عزيز مبارك