شناسه : 809617
اعلانات

اعلانات


شركت پليمر ايساتيس قندي ابركوه جهت تامين بخشي از نيروي مورد نياز ازفارغ التحصيلان در رشته هاي زير دعوت بعمل مي آورد. -فوق ليسانس و دكترا در رشته پليمر-زن و مرد -ليسانس شيمي و پليمر- زن و مرد -فوق ديپلم برق، مكانيك،شيمي و الكترونيك - زن و مرد -ديپلم فني با هر گرايش - مرد متقاضيان ميتوانند حداكثر تا تاريخ 9/4/91 مدارك خود را به صندق پستي 1389/89165 ارسال نمايند. مدارك لازم: كپي آخرين مدرك تحصيلي كپي شناسنامه و كارت ملي رزومه كاري شماره تماس: 8229982-0351 8266690-0351 آدرس:  يزد -صفاييه-بلوار جهاد-ساختمان سپهر  
اعلانات

شركت پليمر ايساتيس قندي ابركوه جهت تامين بخشي از نيروي مورد نياز ازفارغ التحصيلان در رشته هاي زير دعوت بعمل مي آورد.

-فوق ليسانس و دكترا در رشته پليمر-زن و مرد

-ليسانس شيمي و پليمر- زن و مرد

-فوق ديپلم برق، مكانيك،شيمي و الكترونيك - زن و مرد

-ديپلم فني با هر گرايش - مرد

متقاضيان ميتوانند حداكثر تا تاريخ 9/4/91 مدارك خود را به صندق پستي 1389/89165 ارسال نمايند.

مدارك لازم:

كپي آخرين مدرك تحصيلي

كپي شناسنامه و كارت ملي

رزومه كاري

شماره تماس:

8229982-0351

8266690-0351

آدرس: يزد -صفاييه-بلوار جهاد-ساختمان سپهر