شناسه : 136182716

اعضای مجمع نخبگان جوان ابرکوه به کمپین اهدای خون پیوستند


اعضای مجمع نخبگان جوان ابرکوه در راستای مسئولیتهای اجتماعی مجمع و کمک به جوامع محلی ، با حضور در پایگاه انتقال خون به کمپین اهدای خون پیوستند

اعضای مجمع نخبگان جوان ابرکوه (منجا)در راستای مسولیت‌های اجتماعی مجمع و کمک به جوامع محلی، با حضور در پایگاه انتقال خون شهرستان ابرکوه به کمپین اهدای خون،اهدای زندگی پیوستند. مجمع نخبگان جوان ابرکوه،منجا،به عنوان مجمعی پیشرو در عمل به مسولیت‌های اجتماعی ضمن فرهنگ‌سازی در زمینه اهدای خون، انتظار دارد همگان با درک به محدویت‌های منابع خون و کمک به بیماران نیازمند به کمپین اهدای خون،اهدای زندگی بپیوندند. اعضای منجا اهدای خون را مکرر و مرتبا در دستورکار برنامه‌های خود در کنار برنامه‌های دیگر علمی،فرهنگی و اجتماعی دارند و امیدوارند با حمایت همه‌جانبه مردم،مدیران و ارگان‌ها،با اهدای مکرر خون نیازهای شهرستان و در مراحل بعد استان به‌طور کامل برطرف شود. هم‌چنین منجا انتظار دارد با فراگیر شدن و همه‌‌جانبه شدن فرهنگ اهدای خون در بین تاریخی‌نشینان ابرکوه،پایگاه انتقال خون این شهرستان به مرکز انتقال خون تبدیل شود تا موجبات فراهم شدن کادر پرسنلی و درمانی در مرکز انتقال خون برای حضور همه‌روزه هم‌شهریان و اهدای مکرر خون فراهم شود؛ لازم به ذکر است،انتقال خون ابرکوه هم‌‌اکنون به‌صورت پایگاه و آن‌هم هردو هفته یکبار فعال می‌شود که امید می‌رود با عزم جامع این پایگاه به مرکز انتقال خون همیشگی تبدیل شود. در پایان اعضای منجا از آقایان امیدی مسئول فرهنگی اجتماعی فرمانداری ابرکوه، اسحاقی معاون محترم سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرمانداری ابرکوه، مهندس رسولی شهردار شهر سرو چهارهزار ساله و دکتر بصیری رئیس بیمارستان تامین اجتماعی تشکری خالصانه دارند و امیددارند؛ نگاه جوان محور و حرکت نونگاه این بزرگواران در بین همه مدیران ارشد و میانی تعمیم داده شود.