شناسه : 812627
اعزام كاروان جهت شركت درمراسم سالگرد ارتحال رهبر كبير انقلاب اسلامي

اعزام كاروان جهت شركت درمراسم سالگرد ارتحال رهبر كبير انقلاب اسلامي


امسال نيز همچون سالهاي گذشته جهت شركت درمراسم سالگرد باشكوه ارتحال رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره)جلسات هماهنگي
اعزام كاروان جهت شركت درمراسم سالگرد ارتحال رهبر كبير انقلاب اسلامي

درمحل فرمانداري تشكيل گرديد .فرماندار ابركوه آقاي عادل ضمن بر شمردن مقام والاي معمار بزرگ انقلاب اسلامي وتقدير از شركت كنندگان درجلسه، از اعزام  500 الي 600 نفر با همكاري تعدادي از ادارات شهرستان در14خردادماه امسال خبر داد .