شناسه : 809637
اطلاعيه

اطلاعيه


شركت برق منطقه اي در نظر دارد جهت تكميل نيروي انساني خود افرادي را با مدرك تحصيلي ديپلم،فوق ديپلم،ليسانس و بالاتر استخدام نمايد. متقاضيان مي توانند با مراجعه به سايت http://azmoon-niroo.ir/  و حداكثر تا تاريخ 17/11/91 نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.
اطلاعيه

شركت برق منطقه اي در نظر دارد جهت تكميل نيروي انساني خود افرادي را با مدرك تحصيلي ديپلم،فوق ديپلم،ليسانس و بالاتر استخدام نمايد.

متقاضيان مي توانند با مراجعه به سايت http://azmoon-niroo.ir/ و حداكثر تا تاريخ 17/11/91 نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.