شناسه : 809163
اطلاعيه

اطلاعيه


در راستای اجرای طرح ساماندهی وانت بارهای فعال در چرخه حمل و نقل و اطلاع رسانی در این زمینه،پایگاه اینترنتی طرح هدفمندی یارانه ها در بخش حمل و نقل و سوخت،به آدرس WWW.hamsu.ir راه اندازی شد. بدین منظور مالکین وانت بارهایی که در سالهای 1389 و 1390 در طرح ساماندهی وانت بارها ثبت نام و کد رهگیری دریافت کرده اند می توانند با مراجعه به پایگاه ، نسبت به تصحیح سهمیه سوخت و بررسی اعمال سهمیه بنزین اقدام لازم به عمل آورند.
اطلاعيه

در راستای اجرای طرح ساماندهی وانت بارهای فعال در چرخه حمل و نقل و اطلاع رسانی در این زمینه،پایگاه اینترنتی طرح هدفمندی یارانه ها در بخش حمل و نقل و سوخت،به آدرس WWW.hamsu.ir راه اندازی شد.

بدین منظور مالکین وانت بارهایی که در سالهای 1389 و 1390 در طرح ساماندهی وانت بارها ثبت نام و کد رهگیری دریافت کرده اند می توانند با مراجعه به پایگاه ، نسبت به تصحیح سهمیه سوخت و بررسی اعمال سهمیه بنزین اقدام لازم به عمل آورند.