شناسه : 809013
اطلاعيه

اطلاعيه


در راستاي   ترويج فرهنگ قرآني و قرآن آموزي اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان ابركوه برگزار ميكند.   حفظ (1، 2/5، 10،5، 20 ، جزء و كل) قرائت ترتيل و مفاهيم ويژه برادران وخواهران مقطع: شكوفه ها(زير 16 سال) بزرگسالان زمان ثبت نام:از تاريخ 8/5/90 لغايت 25/6/90 مكان ثبت نام: اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان ابركوه مدارك ثبت نام: تصوير كامل صفحات شناسنامه دو قطعه عكس تلفن:6821505
اطلاعيه

در راستاي  ترويج فرهنگ قرآني و قرآن آموزي اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان ابركوه برگزار ميكند.

 

حفظ

(1، 2/5، 10،5، 20 ، جزء و كل)

قرائت

ترتيل و مفاهيم

ويژه برادران وخواهران

مقطع:

شكوفه ها(زير 16 سال)

بزرگسالان

زمان ثبت نام:از تاريخ 8/5/90 لغايت 25/6/90

مكان ثبت نام:

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان ابركوه

مدارك ثبت نام:

تصوير كامل صفحات شناسنامه

دو قطعه عكس

تلفن:6821505