شناسه : 619212
رئیس بیمارستان خاتم الانبیاء ابرکوه

اضافه شدن کادر تخصصی بیمارستان ،آمار بستری بیمارستان و خدمات بالینی دو برابر شده است


به گزارش روابط عمومی فرمانداری به نقل از رحیم میرعظیم سرپرستی یزد فردا: رئیس بیمارستان خاتم الانبیاء ابرکوه در مراسم روز پرستار اظهار داشت: با اضافه شدن کادر تخصصی بیمارستان در 6 ماهه دوم سال 89، آمار بستری بیمارستان و خدمات بالینی دو برابر شده است.
رئیس بیمارستان خاتم الانبیاء ابرکوه

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری به نقل از رحیم میرعظیم سرپرستی یزد فردا: رئیس بیمارستان خاتم الانبیاء ابرکوه در مراسم روز پرستار اظهار داشت: با اضافه شدن کادر تخصصی بیمارستان در 6 ماهه دوم سال 89، آمار بستری بیمارستان و خدمات بالینی دو برابر شده است.

دکتر سید محمود واعظ پور افزود: در سال گذشته، قریب یک میلیارد ریال صرف خرید تجهیزات و نهصد میلیون ریال صرف فعالیت های عمرانی در بیمارستان شده است.

دکتر واعظ پور با اشاره به تکمیل و بهره برداری بخش دیالیز در هفته سلامت اظهار داشت :پروژه احداث بخش قلب و عروق ، توسعه بخش های جراحی و زنان و احداث بخش سیتی اسکن و ICU از برنامه های آینده عمرانی این بیمارستان خواهد بود.

وی 30 هزار مورد مراجعه به آزمایشگاه، 10 هزار مورد مراجعه به رادیولوژی، بیش از 40 هزار مورد ویزیت عمومی و تخصصی و بالغ بر 30 هزار مورد بستری موقت و تزریقات در بخش اورژانس را از جمله فعالیت های این مرکز یاد نمود .