شناسه : 814207
استقبال از كاروان ورزشي دواستقامت درابركوه

استقبال از كاروان ورزشي دواستقامت درابركوه


کاروان ورزشی دواستقامت امدادی جاده ولایت ( مسير تاريخي سفر حضرت علي بن
استقبال از كاروان ورزشي دواستقامت درابركوه

موسي الرضا (ع) از مدينه تا مرو) شانزدهم مهرماه سالجاری با ورود به استان یزد مورد استقبال مردم ابرکوه قرارخواهند گرفت.عادل فرماندار شهرستان ابركوه  درستاد استقبال این کاروان ورزشی درفرماندار ی ابرکوه گفت: دراجرای هشتمین جشنواره فرهنگی هنری ورزشی امام رضا(ع) 23 دونده حامل پرچم مبارک استان قدس رضوی از نهم مهرماه حرکت خودرا از شلمچه دراستان خوستان اغاز نموده وبا طی 1994 کیلومتر راههای استانهای خوزستان کهکیلویه وبویر احمد  فارس یزد وخراسان رضوی درتاریخ بیست وهفتم همین ماه به مشهد مقدس خواهند رسید.فرماندار ابركوه افزود: بابیان اینکه دوندگان حامل پرچم متبرک رضوی درمدت هفت روز 769 کیلومتر راههای ابرکوه تفت یزد زارچ صدوق و طبس را پيمود و بیست ویکم مهرماه وارد راههای استان خراسان خواهندشد گفت: در بدو ورود به شهرهای یادشده با قرائت قران نواختن سرود جمهوری اسلامی ایران و سخنراني  مورد استقبال قرارخواهند گرفت.معاون اداره تربیت بدنی یزد نيز   از مردم بویژه ورزشکاران ومسئولین خواست با حضور فعال خود درمراسم اسقبال وبدرقه این کاروان ورزشی مشوق خوبی برای این حرکت فرهنگی ورزشی باشند. شايان ذكر است شهر تاريخي ابركوه قدمگاه حضرت علي بن موسي الرضا (ع)مي باشد وكاروان حضرت به استناد پژوهشهاي انجام گرفته توسط استان قدس رضوي درروز 17آبان ماه سال 197شمسي -201 قمري وارد ابركوه شده است .