شناسه : 146178454

از گسترش و رشد خشونت خانگی به ویژه خشونت علیه زنان و کودکان پیشگیری شود


معاون فرمانداردر جلسه پیشگیری از خشونت خانگی گفت :هدف از برگزاری این جلسه پیشگیری از گسترش و رشد خشونت خانگی به ویژه خشونت علیه زنان و کودکان در ابعاد مختلف است.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه : با حضور معاون فرماندار ، صاحب نظران و مشاورین حوزه خانواده و کارشناسان ذیربط ادارات ، جلسه پیشگیری از گسترش و رشد خشونت خانگی به ویژه خشونت علیه زنان و کودکان در ابعاد مختلف ، در فرمانداری برگزار شد .

معاون سیاسی فرماندار گفت : هدف از برگزاری این جلسه پیشگیری از گسترش و رشد خشونت خانگی به ویژه خشونت علیه زنان و کودکان در ابعاد مختلف است.

اسحاقی افزود :  اطلاع رسانی خدمات اورژانس اجتماعی ابرکوه در خصوص آسیب خشونت خانگی و بیان برخی از راهکارهای بومی و پیشگیری از بروز این آسیب شامل آموزش مهارتهای زندگی به ویژه مهارتهای ارتباطی به گروههای مختلف زنان و مردان در دستور کار قرار گیرد .

 ارجاع موارد خشونت دیده به اورژانس اجتماعی و در موارد حاد به دادگستری برای اقدامات قانونی از مصوبه این جلسه بود .