شناسه : 73542271
به مناسبت روز پاسدار;

از پاسداران گردان امام حسين(ع) همزمان با سالروز ولادت سيدالشهدا(ع) تقدير شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري سيد نبي رسولي فرماندار شهرستان ابركوه از پاسداران گردان امام حسين(ع) شهرستان به مناسبت روز پاسدار با حضور در محل استقرار گردان تشكر و اين روز را به آنان تبريك گفت. فرماندار ابركوه در اين بازديد از زحمات بي دريغ پاسداران گردان در ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و همچنين آموزش جوانان در مسائل نظامي و فرهنگي كه خود عامل مهمي براي نفوذ دشمن مي باشد تقدير و آنان را به اراده بيش از پيش در اين راستا توصيه كرد. در پايان به رسم يادبود با اهداء يك شاخه گل و لوح تقدير از آنها تجليل شد.    

به گزارش روابط عمومي فرمانداري سيد نبي رسولي فرماندار شهرستان ابركوه از پاسداران گردان امام حسين(ع) شهرستان به مناسبت روز پاسدار با حضور در محل استقرار گردان تشكر و اين روز را به آنان تبريك گفت.

فرماندار ابركوه در اين بازديد از زحمات بي دريغ پاسداران گردان در ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و همچنين آموزش جوانان در مسائل نظامي و فرهنگي كه خود عامل مهمي براي نفوذ دشمن مي باشد تقدير و آنان را به اراده بيش از پيش در اين راستا توصيه كرد.

در پايان به رسم يادبود با اهداء يك شاخه گل و لوح تقدير از آنها تجليل شد.