به گزارش روابط عمومی فرمانداری صبح امروز اولین جلسه شواری کشاورزی شهرستان در سال جدید در محل فرمانداری برگزار گردید. در این جلسه فرماندار ضمن خوشامدگویی و تبریک سال جدید،مطالبی را پیرامون اقتصاد مقاومتی بیان نمود. برزگرزاده با بیان اینکه امسال توسط مقام معظم رهبری به سال "اقتصاد و فرهنگ،با عزم ملی و مدیریت جهادی" نامگذاری شده است،خواستار توجه هر چه بیشتر به بخش کشاورزی در شهرستان شد.

در ادامه "احمد رضا جلیلی" ریاست دادگستری شهرستان اظهار داشت: در جهت جلوگیری ازهرگونه تغییرکاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی در سال جدید اقدامات جدی و قاطع صورت خواهد گرفت.درهمین راستا اهم تصمیمات جلسه به شرح ذیل مطرح شد:

  1. 1- تشکیل کمیسیونی متشکل از فرمانداری،دادگستری،جهاد کشاورزی و محیط زیست و بخشداری هابه منظور جللوگیری از هر گونه تغییر کاربری ارضی کشاورزی و ساخت و ساز غیر مجاز
  2. 2- تشکیل کمیسیونی متشکل از فرمانداری،دادگستری ،جهاد کشاورزی،مرکز بهداشت و محیط زیست و بخشداریها به منظور بررسی و اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص نگهداری دامهای اهلی در روستا به صورتی که ابعاد مختلف بهداشت و تلوید در روستاها مورد توجه قرار گیرد.

در پایان مقرر گردید ادارات ذیربط از جمله گاز،برق،آب و مخابرات و ... از ارائه خدمات به افرادی که مجوز ساخت و تغییر کاربری ندارند، خودداری نمایند.