از تمام ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی در سال جدید جلوگیری بعمل خواهد آمد

از تمام ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی در سال جدید جلوگیری بعمل خواهد آمدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری صبح امروز اولین جلسه شواری کشاورزی شهرستان در سال جدید در محل فرمانداری برگزار گردید. در این جلسه فرماندار ضمن خوشامدگویی و تبریک سال جدید،مطالبی را پیرامون اقتصاد مقاومتی بیان نمود. برزگرزاده با بیان اینکه امسال توسط مقام معظم رهبری به سال "اقتصاد و فرهنگ،با عزم ملی و مدیریت جهادی" نامگذاری شده است،خواستار توجه هر چه بیشتر به بخش کشاورزی در شهرستان شد.

در ادامه "احمد رضا جلیلی" ریاست دادگستری شهرستان اظهار داشت: در جهت جلوگیری ازهرگونه تغییرکاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی در سال جدید اقدامات جدی و قاطع صورت خواهد گرفت.درهمین راستا اهم تصمیمات جلسه به شرح ذیل مطرح شد:

  1. 1- تشکیل کمیسیونی متشکل از فرمانداری،دادگستری،جهاد کشاورزی و محیط زیست و بخشداری هابه منظور جللوگیری از هر گونه تغییر کاربری ارضی کشاورزی و ساخت و ساز غیر مجاز
  2. 2- تشکیل کمیسیونی متشکل از فرمانداری،دادگستری ،جهاد کشاورزی،مرکز بهداشت و محیط زیست و بخشداریها به منظور بررسی و اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص نگهداری دامهای اهلی در روستا به صورتی که ابعاد مختلف بهداشت و تلوید در روستاها مورد توجه قرار گیرد.

در پایان مقرر گردید ادارات ذیربط از جمله گاز،برق،آب و مخابرات و ... از ارائه خدمات به افرادی که مجوز ساخت و تغییر کاربری ندارند، خودداری نمایند.