شناسه : 815077
از تجلیل کارمندان نمونه جشنواره شهید رجائی درشهرستان ابرکوه

از تجلیل کارمندان نمونه جشنواره شهید رجائی درشهرستان ابرکوه


درمراسمی با حضور رضائی معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استاندار یزد از برگزیدگان جشنواره
از تجلیل کارمندان نمونه جشنواره شهید رجائی درشهرستان ابرکوه

شهید رجائی درشهرستان ابرکوه تجلیل شد.

دراین مراسم بااهدا لوح سپاس وهدایائی از سعید اکبرزاده مدیر جهادکشاورزی- دکتر قاسم موحدی رئیس اداره بهزیستی و محمد زارع رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بعنوان مسئولین واحد های اداری نمونه  و سید محسن پورسید مدیر امو راب وفاضلاب شهری دکترمحمد هادی فرحزادی مسئول مرکز بهداشت وخانم عصمت اکرمی مدیر مدرسه راهنمائی نمونه دولتی شبانه روزی الزهرا(س) بعنوان واحد های عملیاتی نمونه  و علی عزیزی رئیس اداره مخابرات بعنوان مدیر نمونه شهرستان و حسین سربازیان کارمند اموزش وپرورش و خانم عظیمه ادمی کارمند فرمانداری بعنوان کارمندان نمونه شهرستان ابرکوه  در سال 88 تجلیل شد.