شناسه : 617593

از اعضاي انجمن کتابخانه هاي عمومي شهرستان ابرکوه تقدير بعمل آمد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، "قاسم برزگر"رئيس اداره کتابخانه هاي عمومي با بيان مطلب فوق افزود:

 

طي مراسمي با حضور فرماندار و رئيس انجمن کتابخانه هاي عمومي شهرستان ابرکوه از اعضاي این انجمن  تقدير بعمل آمد.در ابتداي اين جلسه" برزگرزاده" فرماندار شهرستان ابرکوه بيان نمود: کتاب وکتابخواني و مطالعه مفيد يکي از عوامل مهم پيشرفت وتوسعه هرکشور مي باشد و کتابخواني بعنوان يکي از شاخصه هاي مهم فرهنگي جامعه محسوب مي شود .

وي با بيان اينکه همه مسئولان فرهنگي بايد براي ترويج فرهنگ کتاب وکتابخواني در اين شهرستان تلاش مضاعف کنند ادامه داد: براي رشد و افزايش سرانه مطالعه کتاب يابد بيش از پيش فرهنگ کتابخواني را براي احاد مردم فراهم کنيم.فرماندار ابرکوه از اداره کتابخانه هاي عمومي و انجمن کتابخانه ها که طبق منويات مقام معظم رهبري براي ترويج فرهنگ کتابخواني مي کوشند تقدير کرد.

رئيس اداره کتابخانه هاي عمومي ابرکوه ادامه داد: بايد مطالعه کتاب را درخانواده ها و مردم ترويج کنيم و اين مهم بايد با تلاش همه باشد تا کتاب به راحتي در دسترس همه افراد جامعه قرار گيرد. وي از اعضاي انجمن کتابخانه هاي عمومي بخصوص شهرداري محترم در رفع مشکلات کتابخانه عمومي و همچنين از تمامي پرسنل اداره کتابخانه ها تشکر کرد.

"قاسم برزگر" در ابتداي جلسه از برنامه هاي در دست اقدام سال جاری و اقدامات صورت گرفته در سال 91 این انجمن، گزارشي را ارائه نمود.