شناسه : 809293
ارتباط با بخشدار

ارتباط با بخشدار


شکایات،انتقادات،پیشنهادات و مسائل پیرامون روستا را از طریق سامانه ی پیام کوتاه  3000212122 بصورت 24 ساعته با بخشدار بخش مرکزی در میان بگذارید.
ارتباط با بخشدار

شکایات،انتقادات،پیشنهادات و مسائل پیرامون روستا را از طریق سامانه ی پیام کوتاه 3000212122 بصورت 24 ساعته با بخشدار بخش مرکزی در میان بگذارید.