شناسه : 1475012
فرماندار ابرکوه:

ارائه خدمات به موقع و مناسب به مسافرین نوروزی و معرفی توانمندیهای شهرستان از اهم وظایف اعضا ستاد نوروزی به شمار می رود.


  اسماعیل برزگرزاده در جلسه ستاد نوروزی شهرستان ابرکوه با تاکید بر خدمات رسانی مناسب به مسافرین نورزوی رعایت کلیه شئونات بویژه تقارن ایام فاطمیه با ایام سفرهای نوروزی را متذکر شد. فرماندار ابرکوه استفاده از فرصت حضورمسافرین و گردشگران معرفی پتاسیل های شهرستان را نیز یاداوری و اظهار داشت: اعضای ستاد در قالب کمیته های 10 گانه ای که به منظور ارائه خدمات،بهسازی امکانات و معرفی شهرستان پیش بینی شده است،تلاشی پیگیرانه و مسئولانه باشند.
فرماندار ابرکوه:

 

اسماعیل برزگرزاده در جلسه ستاد نوروزی شهرستان ابرکوه با تاکید بر خدمات رسانی مناسب به مسافرین نورزوی رعایت کلیه شئونات بویژه تقارن ایام فاطمیه با ایام سفرهای نوروزی را متذکر شد.

فرماندار ابرکوه استفاده از فرصت حضورمسافرین و گردشگران معرفی پتاسیل های شهرستان را نیز یاداوری و اظهار داشت: اعضای ستاد در قالب کمیته های 10 گانه ای که به منظور ارائه خدمات،بهسازی امکانات و معرفی شهرستان پیش

بینی شده است،تلاشی پیگیرانه و مسئولانه باشند.