شناسه : 812942
آدرس فرمانداری

آدرس فرمانداری


فرمانداری شهرستان ابرکوه آدرس: ابرکوه- خیابان شهید بهشتی- خیابان شهید مطهری تلفن: 6827007- 0352 نمابر: 6820599 پست الکترونیکی: info@abarkooh.gov.ir
آدرس فرمانداری

فرمانداری شهرستان ابرکوه

آدرس: ابرکوه- خیابان شهید بهشتی- خیابان شهید مطهری

تلفن: 6827007- 0352

نمابر: 6820599

پست الکترونیکی: info@abarkooh.gov.ir