شناسه : 813797
ادارات و نهادهاي ابركوه هتك حرمت كلام وحي رامحكوم كردند

ادارات و نهادهاي ابركوه هتك حرمت كلام وحي رامحكوم كردند


ادارات و نهادها ومردم مومن شهرستان ابركوه هتك حرمت به ساحت مقدس كلام وحي را محكوم كردند
ادارات و نهادهاي ابركوه هتك حرمت كلام وحي رامحكوم كردند

خانوادهاي معظم شهيدان وايثارگران و بنيادشهيد ،ادارات  ، حوزه علميه ولي عصر (عج ) ، ستاد نماز جمعه ، سازمان تبليغات اسلامي ، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي ، دفتر امام جمعه ، روحانيان وبازاريان ابركوه ، شوراي اسلامي شهر ابركوه ومهردشت  ، دهياران بخش مركزي وبهمن  ابركوه اين توطئه را بشدت محكوم كردند.
همچنين ، دانشجويان ، پزشكان ، بسيج خواهران ، دانشگاه هاي آزاد اسلامي و پيام نور ، آموزشكده فني شريف ، فني و حرفه اي ، جامعه ورزشي ،  كشاورزان شهرستان ابركوه هم هتك حرمت به حركت ضد انساني و شيطاني استكبار جهاني و عوامل آنها در سوزاندن كتاب آسماني قرآن مجيد را محكوم نمودند.