شناسه : 155346943

ادارات با بانوان شاغل ، در طرح برنامه ملی ارتقاء تندرستی و نشاط همکاری کنند


معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار در جلسه کارگروه فرهنگی ابرکوه گفت: تمام ادارات و ارگانهای شهرستان همکاری لازم را با بانوان شاغل در طرح برنامه ملی ارتقاء تندرستی و نشاط بانوان و دختران داشته باشند.

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه ، عصر بیست و پنجم خردادماه با حضور علی اکبر اسحاقی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار و اعضا کارگروه  فرهنگی ، جلسه کارگره فرهنگی اجتماعی و ورزشی ابرکوه در سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل شد .

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری در این جلسه با بیان نحوه اجرا و شیوه نامه برنامه ملی ارتقاء تندرستی و نشاط بانوان و دختران از طریق ورزش گفت : جهت اجرای طرح فوق بایستی تمام ادارات و ارگانهای شهرستان همکاری لازم را با بانوان شاغل در این طرح داشته باشند .

عای اکبر اسحاقی با اشاره به ورزش به عنوان یکی از پارامترهای اصلی در نشاط جامعه افزود : نشاط و شادابی زنان با توجه به نقش آنان در تربیت فرزند شاد و تندرست بسیار ضروری و لازم است و باید با اطلاع رسانی مناسب ، در جامعه همگانی شود .

وی تصریح کرد : برنامه های جشنواره های ورزشی و خانوادگی و جشنواره های روستایی ، طرح سنجش قامت و آموزش حرکت در زنان و دختران ،ورزشهای محله محور و خانوادگی را می توان به عنوان روشهای اجرای طرح نام برد .

گفتنی است : مکاتبه با ادارات شهرستان جهت همکاری و اطلاع رسانی طرح مذکور توسط فرمانداری و مکاتبه فرمانداری با اداره کل ورزش و جوانان استان و سازمان مدیریت برنامه ریزی برای در نظر گرفتن ساعتی جهت اختصاص به ورزش ، از مصوبات این جلسه بود .