شناسه : 158299995

ادارات باید مشکلات واحد های صنعتی و تولیدی را رفع کنند


فرماندار ابرکوه در بازدید از کارخانه کاشی کوثر گفت: ھر فعالیتي که موجب رونق تولید در شھرستان شود، مورد حمايت دولت قرار خواھد گرفت و در اين راستا فرمانداری و ادارات مربوطه به دليل اهميت موضوع اقتصاد و نقش آن در رونق منطقه، بايد آمادگی لازم جهت رفع مشكلات واحدهاي صنعتي را داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه ؛ محمد کاظمی نسب فرماندار ابرکوه به همراه اعضاء شورای تأمین شهرستان و جمعی از مسئولین از بخش های مختلف کارخانه کاشی کوثر بازدید کردند و در جریان کم و کیف  چرخه تولید و محصولات این واحد تولیدی  قرار گرفتند.

فرماندار ابرکوه گفت: ھر فعالیتي که موجب رونق تولید در شھرستان شود، مورد حمايت دولت قرار خواھد گرفت و در اين راستا فرمانداری و ادارات مربوطه به دليل اهميت موضوع اقتصاد و نقش آن در رونق منطقه، بايد آمادگی لازم جهت  رفع مشكلات واحدهاي صنعتي را داشته باشند.

کاظمی نسب افزود:باید با تمام توان و با استفاده از همه ی ظرفیت پای کار باشیم تا این کارخانه را از این مشکل به وجود آمده عبور دهیم.