شناسه : 619333
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 90 خبر داد:

اختصاص یک درصد از بودجه دستگاه‌های دولتی به توسعه ورزش همگانی و قهرمانی


عضو کمیسیون تلفیق مجلس از مراحل پایانی بررسی لایحه بودجه 90 در کمیسیون تلفیق خبر داد و گفت: در جلسه امروز (شنبه 27 فروردین) کمیسیون تلفیق به دستگاه‌های دولتی اجازه داده شد که یک درصد از کل اعتبارات خود را در راستای توسعه ورزش همگانی و قهرمانی هزینه کنند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 90 خبر داد:

عضو کمیسیون تلفیق مجلس از مراحل پایانی بررسی لایحه بودجه 90 در کمیسیون تلفیق خبر داد و گفت: در جلسه امروز (شنبه 27 فروردین) کمیسیون تلفیق به دستگاه‌های دولتی اجازه داده شد که یک درصد از کل اعتبارات خود را در راستای توسعه ورزش همگانی و قهرمانی هزینه کنند.

"کاظم فرهمند" با اشاره به جلسه صبح امروز (شنبه 27 فروردین) کمیسیون تلفیق بودجه 90 اظهار داشت: در کمیسیون تلفیق تصویب شد که همه دستگاه‌های دولتی می‌توانند از یک درصد کل بودجه مصوب خود در راستای توسعه ورزش کشور استفاده کنند.

فرهمند توسعه ورزش و امکانات ورزشی در مناطق روستایی را ضروری دانست و گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، دستگاه‌های دولتی موظف شدند که 30 درصد از اعتبارات یک درصدی بخش ورزش را در جهت ارتقای ورزش در مناطق روستایی و عشایری هزینه کنند.

وی همچنین افزود: کمیسیون تلفیق مقرر کرده است که 5 درصد از اعتبارات یک درصدی تعلق یافته به بخش ورزش در دستگاه‌های دولتی، به بسیج ادارات اختصاص یابد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 90 با اشاره به مشکلات و کاستی‌های موجود در بخش ورزش کشور، تأکید کرد: با توجه به مشکلات و خلأهای موجود در بخش ورزش کشور، تخصیص یک درصد از اعتبارات دستگاه‌های دولتی به توسعه ورزش، می‌تواند آثار مثبت فراوانی در ارتقای شاخص‌های ورزشی کشور داشته باشد.

فرهمند وضعیت ورزش را در مناطق محروم و روستایی کشور نابسامان و نامطلوب توصیف کرد و گفت: تکلیف دستگاه‌های دولتی برای هزینه کرد 30 درصد از اعتبارات یک درصدی اختصاص یافته به بخش ورزش ، حداقل کمکی است که می‌تواند منجر به بروز تحولات مثبتی در مناطق محروم شود و برخی از کمبودهای ورزش را در این مناطق مرتفع سازد.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد هماهنگی و ساز و کار درست برای هزینه‌کرد یک درصد بودجه دستگاه‌های دولتی در بخش ورزش، تصریح کرد: ضروری است در آینده دستگاه‌های دولتی یک درصد اعتبارات خود را با مشورت و نظارت اصولی وزارت ورزش و جوانان در بخش ورزش هزینه کنند تا ناهماهنگی و عدم توازنی در این بخش بروز پیدا نکند.

فرهمند عدم وجود مشورت و نظارت وزارت ورزش و جوانان را موجب هدررفت یک درصد بودجه دستگاه‌های دولتی دانست و اظهار داشت: استانداری‌های استان‌های کشور باید برنامه‌ریزی مشخصی در راستای ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی و وزارت ورزش و جوانان داشته باشند تا از هدررفت منابع اعتباری دولتی جلوگیری شود.


در لایحه بودجه 90 به دستگاه‌های دولتی اجازه داده شده است که یک درصد از کل اعتبارات خود را در جهت توسعه ورزش همگانی و قهرمانی هزینه کنند که این بند از لایحه بودجه 90 امروز به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسید.

 

منبع: یزد فردا